Dla Instytucji Dziedzictwa

RightsStatements.org oferuje zbiór ustandaryzowanych oświadczeń prawnych, które można wykorzystywać w celu zakomunikowania odbiorcom statusu obiektów cyfrowych w kontekście majątkowych praw autorskich i możliwości ponownego ich wykorzystania. Nasze oświadczenia prawne są wspierane przez główne platformy agregujące dane, takie jak Digital Public Library of America oraz Europeana. Oświadczenia prawne zostały zaprojektowane zarówno z myślą o użytkownikach, jaki i zautomatyzowanych usługach (takich jak wyszukiwarki), z wykorzystaniem technologii semantycznych. Więcej na temat tego, jak można wykorzystać nasze oświadczenia prawne znajduje się tutaj.