Za baštinske ustanove

RightsStatements.org pruža skup standardiziranih izjava o pravima koje se mogu koristiti za informiranje javnosti o statusu autorskog prava i mogućnostima ponovnog korištenja digitalnih objekata. Naše izjave o pravima podržavaju najveće platforme za okupljanje podataka kao što su Digitalna javna knjižnica Amerike i Europeana. Izjave o pravima izrađene su na način da ih mogu koristiti i ljudi i strojevi (poput tražilica) i koriste tehnologiju semantičkog weba. Više o tome kako možete koristiti naše izjave o pravima pronađite ovdje.