Mäluasutustele

Rightsstatements.org koduleht sisaldab standardiseeritud autoriõigusliku seisundi deklaratsioone, mida on võimalik kasutada avalikkuse teavitamiseks digitaalsete objektide autoriõiguslikust seisundist ja taaskasutusõigustest. Deklaratsioonide kasutamist toetavad mitmed suured veebiväravad, nagu Ameerika digitaalraamatukogu (DPLA) ja Europeana. Deklaratsioonide koostamisel on lähtutud nii inim- kui ka masinkasutajate (nagu otsingumootorid) huvidest ning rakendatud semantilise veebi tehnoloogiat. Täiendavat infot deklaratsioonide kasutamise kohta leiab dokumentatsioonilehelt.