Autoriõigus ei kehti - lepingulised piirangud

Autoriõigus ja/või sellega seotud õigused objekti kasutamist ei piira. Objekti kättesaadavaks teinud organisatsioon on seoses selle teose omandamise või digiteerimisega lepinguliselt kohustatud piirama objekti kasutusviise. Piirangud võivad olla seotud näiteks eraelu puutumatuse, kultuurikaitse, digiteerimislepingute või annetuslepingutega. Palun küsige täiendavat infot objekti kättesaadavaks teinud organisatsioonilt.

Märkused:

  • Juhul kui ei ole otseselt öeldud teisiti, ei anna objekti kättesaadavaks teinud organisatsioon objekti kohta mingeid garantiisid ega taga käesoleva autoriõigusliku seisundi deklaratsiooni täpsust. Kasutusviisi õiguspärasuse eest vastutab kasutaja ise.
  • Objekti kättesaadavaks teinud organisatsiooni koduleht võib sisaldada täiendavat informatsiooni objekti autoriõigusliku seisundi kohta.
  • Teie kavandatav kasutusviis võib nõuda täiendavate lubade hankimist. Näiteks võivad materjali kasutamist piirata muud õigused, nagu isiku-, eraelu puutumatuse ning moraalsed õigused.

LAHTIÜTLUS: Autoriõigusliku seisundi deklaratsioon on mõeldud selgitama üldsusele objekti kasutamisvõimalusi. Juhul kui deklaratsiooni objektiks oleva objekti korduvkasutamist reguleerib (mittestandardne) litsents või leping, kujutab deklaratsioon endast vaid selle teatavate sätete kokkuvõtet. See ei ole litsents ning seda ei peaks kasutama oma teose litsentseerimiseks. Oma isikliku loomingu litsentseerimiseks võite kasutada kodulehel https://creativecommons.org/ pakutavaid litsentse.

Deklaratsiooni URI:
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-CR/1.0/