Nie objęty ochroną autorskich praw majątkowych - Dozwolone wyłącznie wykorzystanie niekomercyjne

Ten utwór został zdigitalizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach tego partnerstwa, partnerzy uzgodnili ograniczenie osobom trzecim możliwości komercyjnego wykorzystywania cyfrowych kopii utworu. Można, bez pozwolenia, kopiować, modyfikować, dystrybuować czy odtwarzać ten obiekt, w celach niekomercyjnych. Aby poznać inne dozwolone możliwości wykorzystania, należy zapoznać się z zasadami i warunkami funkcjonowania organizacji, która udostępniła ten obiekt.

Uwagi

  • Dodatkowe informacje o statusie prawnoautorskim obiektu mogą być dostępne na stronie internetowej organizacji, która ten obiekt udostępniła.
  • Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, organizacja która udostępniła dany obiekt nie daje w związku z nim żadnych gwarancji i nie może zagwarantować poprawności oświadczenia prawnego. Sam odpowiadasz za własne działania.
  • Może być również konieczne uzyskanie innych zgód w celu wykorzystania obiektu. Na przykład prawa związane z ochroną wizerunku i danych osobowych, prywatnością lub prawa osobiste mogą ograniczać możliwości wykorzystania obiektu.

ZASTRZEŻENIE. Celem tego oświadczenia jest pomóc odbiorcom w zrozumieniu, jak wykorzystywany może być dany obiekt. W sytuacji, w której istnieje (niestandardowa) licencja lub inna umowa, która reguluje zasady wykorzystania obiektu, niniejsze oświadczenie jedynie podsumowuje skutki prawne części zapisów tej umowy. To oświadczenie to nie jest licencja i nie powinno być wykorzystywane do licencjonowania utworów. W celu licencjonowania własnych utworów można skorzystać z licencji dostępnych na https://creativecommons.org/

URI dla tego oświadczenia:
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/