Niet auteursrechtelijk beschermd - uitsluitend niet-commercieel gebruik toegestaan

Dit werk is gedigitaliseerd in een publiek-private samenwerking. Als onderdeel van dit partnerschap zijn de deelnemers overeengekomen om commercieel gebruik van deze digitale representatie van het Werk door derden te beperken. Je kan het Item zonder toestemming kopiëren, wijzigen, distribueren, weergeven of uitvoeren voor niet-commercieel gebruik. Voor elk ander toegestaan gebruik de algemene voorwaarden van de organisatie die het Item beschikbaar heeft gesteld.

Mededelingen

  • Je kan aanvullende informatie over de auteursrechtelijke status van het Item vinden op de website van de organisatie die het Item beschikbaar heeft gesteld.
  • Mogelijk moet je andere vormen van toestemming verkrijgen voor het beoogde gebruik. Andere rechten, zoals het recht van mededeling aan het publiek, de bescherming van de privacy of de morele rechten, kunnen bijvoorbeeld de manier waarop je het materiaal kan gebruiken beperken.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de organisatie die dit Item beschikbaar heeft gesteld geen garanties over het Item en kan ze de juistheid van deze Rechtenverklaring niet verzekeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gebruik van dit Item.

DISCLAIMER Het doel van deze verklaring is om het publiek te helpen begrijpen hoe dit Item gebruikt kan worden. Wanneer er een (niet-standaard) licentie of contract is die het hergebruik van het bijbehorende Item regelt, geeft deze verklaring alleen een samenvatting van de effecten van sommige voorwaarden. Deze verklaring is geen Licentie en dient niet gebruikt te worden om je Werk te licentiëren. Gebruik een licentie aangeboden op https://creativecommons.org/ om je werk te licentiëren.

URI voor deze verklaring:
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/