Nie objęty ochroną autorskich praw majątkowych - Ograniczenia wynikające z umów

Wykorzystanie tego obiektu nie jest ograniczone prawem autorskim lub prawami pokrewnymi. W ramach działań związanych z pozyskaniem bądź digitalizacją tego utworu, organizacja która udostępniła obiekt jest zobowiązana umowami do ograniczenia możliwości wykorzystania tego obiektu. Ograniczenia mogą być powiązane między innymi z ochroną prywatności, ochroną dziedzictwa kulturowego, zapisami umów digitalizacyjnych lub umów z donatorami. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z organizacją, która udostępniła obiekt.

Uwagi

  • Dodatkowe informacje o statusie prawnoautorskim obiektu mogą być dostępne na stronie internetowej organizacji, która ten obiekt udostępniła.
  • Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, organizacja która udostępniła dany obiekt nie daje w związku z nim żadnych gwarancji i nie może zagwarantować poprawności oświadczenia prawnego. Sam odpowiadasz za własne działania.
  • Może być również konieczne uzyskanie innych zgód w celu wykorzystania obiektu. Na przykład prawa związane z ochroną wizerunku i danych osobowych, prywatnością lub prawa osobiste mogą ograniczać możliwości wykorzystania obiektu.

ZASTRZEŻENIE. Celem tego oświadczenia jest pomóc odbiorcom w zrozumieniu, jak wykorzystywany może być dany obiekt. W sytuacji, w której istnieje (niestandardowa) licencja lub inna umowa, która reguluje zasady wykorzystania obiektu, niniejsze oświadczenie jedynie podsumowuje skutki prawne części zapisów tej umowy. To oświadczenie to nie jest licencja i nie powinno być wykorzystywane do licencjonowania utworów. W celu licencjonowania własnych utworów można skorzystać z licencji dostępnych na https://creativecommons.org/

URI dla tego oświadczenia:
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-CR/1.0/