Nije zaštićeno autorskim pravom - ugovorna ograničenja

Korištenje ovog objekta nije ograničeno autorskim pravom i/ili srodnim pravima. Kao dio nabave ili digitalizacije ovog djela, ustanova koja je objekt učinila dostupnim ugovorno je obvezana ograničiti korištenje ovog objekta. Ograničenja mogu uključivati, ali nisu ograničena na, pitanja privatnosti, zaštitu kulturne baštine, ugovore o digitalizaciji ili donatorske ugovore. Za više informacija obratite se ustanovi koja je objekt učinila dostupnim.

Obavijesti

  • Dodatne informacije o statusu autorskog prava objekta možete pronaći na mrežnoj stranici ustanove koja je objekt učinila dostupnim.
  • Možda ćete morati pribaviti druga odobrenja za namjeravano korištenje. Na primjer, druga prava kao što su pravo na publicitet, pravo na zaštitu privatnosti ili moralna prava mogu ograničiti način na koji možete koristiti materijal.
  • Osim ako nije izričito drugačije navedeno, ustanova koja je ovaj objekt učinila dostupnim ne daje ovlaštenja za objekt i ne može jamčiti za točnost ove izjave o pravima. Vi ste odgovorni za vlastito korištenje.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svrha je ove izjave pomoći javnosti da razumije kako se ovaj objekt može koristiti. Kada postoji (nestandardizirana) licencija ili ugovor koji regulira ponovno korištenje povezanog objekta, ova izjava samo sažima učinke nekih njezinih uvjeta. Ovo nije licencija i ne smije se koristiti za licenciranje vašeg djela. Za licenciranje vlastitog djela upotrijebite licenciju ponuđenu na https://creativecommons.org/

URI za ovu izjavu:
http://rightsstatements.org/vocab/NoC-CR/1.0/