Niepotwierdzony brak ochrony prawnoautorskiej

Organizacja, która udostępniła obiekt zakłada, że wykorzystanie obiektu nie jest ograniczone przez majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne, ale nie udało się doprowadzić do jednoznacznego potwierdzenia tego założenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z organizacją, która udostępniła obiekt. Można wykorzystywać ten obiekt w dowolny sposób dozwolony przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mają zastosowanie w kontekście planowanego wykorzystania.

Uwagi

  • Dodatkowe informacje o statusie prawnym obiektu mogą być dostępne na stronie internetowej organizacji, która ten obiekt udostępniła.
  • Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, organizacja która udostępniła dany obiekt nie daje w związku z nim żadnych gwarancji i nie może zagwarantować poprawności oświadczenia prawnego. Sam odpowiadasz za własne działania.
  • Może być również konieczne uzyskanie innych zgód w celu wykorzystania obiektu. Na przykład prawa związane z ochroną wizerunku i danych osobowych, prywatnością lub prawa osobiste mogą ograniczać możliwości wykorzystania obiektu.

ZASTRZEŻENIE. Celem tego oświadczenia jest pomóc odbiorcom w zrozumieniu, jak wykorzystywany może być dany obiekt. W sytuacji, w której istnieje (niestandardowa) licencja lub inna umowa, która reguluje zasady wykorzystania obiektu, niniejsze oświadczenie jedynie podsumowuje skutki prawne części zapisów tej umowy. To oświadczenie to nie jest licencja i nie powinno być wykorzystywane do licencjonowania utworów. W celu licencjonowania własnych utworów można skorzystać z licencji dostępnych na https://creativecommons.org/

URI dla tego oświadczenia:
http://rightsstatements.org/vocab/NKC/1.0/