Autorių teisės saugomos

Galioja autorių teisės ir (arba) gretutinės teisės į šį Objektą. Jūs galite šį Objektą naudoti tokiais būdais, kuriuos leidžia tokiam panaudojimui taikytini autorių ir gretutines teises reglamentuojantys teisės aktai. Norėdami Objektą naudoti kitais būdais, turite gauti teisių turėtojo(-ų) leidimą.

Pastabos

  • Jei aiškiai nenurodyta priešingai, Objektą paviešinusi institucija neteikia dėl jo jokių garantijų ir negali užtikrinti šios Teisių pareikšties tikslumo. Už naudojimą atsakote patys.
  • Jūsų norimam Objekto panaudojimui gali tekti gauti papildomus leidimus. Pavyzdžiui, šios medžiagos panaudojimas gali būti ribojamas reikalavimų, taikomų viešai skelbiamai informacijai, teisių į privatų gyvenimą, neturtinių autorių/atlikėjų teisių.
  • Papildomos informacijos apie Objektą saugančių autorių teisių būseną galite rasti Objektą paviešinusios institucijos tinklalapyje.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS Šios pareikšties tikslas yra padėti visuomenės nariams suprasti, kaip šį Objektą galima naudoti. Tais atvejais, kai Objekto pakartotiniam panaudojimui taikoma (nestandartinė) Licencija ar sutartis, ši pareikštis tik pateikia kai kurių naudojimo sąlygų apibendrinimą. Ši pareikštis nėra Licencija, neturėtumėte jos taikyti savo kūrybos licencijavimui. Norėdami savo kūrinį licencijuoti, pasirinkite vieną licencijų, siūlomų https://creativecommons.org/

Šios pareikštis universalusis ištekliaus identifikatorius (URI):
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/