Zaštićeno autorskim pravom

Ovaj je objekt zaštićen autorskim pravom i/ili srodnim pravima. Ovaj objekt možete slobodno koristiti na način dopušten zakonodavstvom u području autorskog i srodnih prava koje se primjenjuje na vaše korištenje. Za druge vrste korištenja morate pribaviti odobrenje nositelja prava.

Obavijesti

  • Dodatne informacije o statusu autorskog prava objekta možete pronaći na mrežnoj stranici ustanove koja je objekt učinila dostupnim.
  • Možda ćete morati pribaviti druga odobrenja za namjeravano korištenje. Na primjer, druga prava kao što su pravo na publicitet, pravo na zaštitu privatnosti ili moralna prava mogu ograničiti način na koji možete koristiti materijal.
  • Osim ako nije izričito drugačije navedeno, ustanova koja je ovaj objekt učinila dostupnim ne daje ovlaštenja za objekt i ne može jamčiti za točnost ove izjave o pravima. Vi ste odgovorni za vlastito korištenje.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svrha je ove izjave pomoći javnosti da razumije kako se ovaj objekt može koristiti. Kada postoji (nestandardizirana) licencija ili ugovor koji regulira ponovno korištenje povezanog objekta, ova izjava samo sažima učinke nekih njezinih uvjeta. Ovo nije licencija i ne smije se koristiti za licenciranje vašeg djela. Za licenciranje vlastitog djela upotrijebite licenciju ponuđenu na https://creativecommons.org/

URI za ovu izjavu:
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/