Objęty pełną ochroną prawnoautorską - Uprawniony z tytułu praw autorskich nieodnaleziony lub nieznany

Ten obiekt jest chroniony prawem autorskim lub prawami pokrewnymi. Jednakże w przypadku tego obiektu albo (a) nie udało się zidentyfikować ani jednego uprawnionego z tytułu praw autorskich lub też (b) przynajmniej jeden spośród uprawnionych z tytułu praw autorskich, mimo iż jest znany, nie został odnaleziony. Można wykorzystywać ten obiekt w dowolny sposób dozwolony przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mają zastosowanie w kontekście planowanego wykorzystania.

Uwagi

  • Dodatkowe informacje o statusie prawnoautorskim obiektu mogą być dostępne na stronie internetowej organizacji, która ten obiekt udostępniła.
  • Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do zidentyfikowania lub odnalezienia uprawnionego z tytułu praw autorskich, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizacji, która udostępniła dany obiekt.
  • Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, organizacja która udostępniła dany obiekt nie daje w związku z nim żadnych gwarancji i nie może zagwarantować poprawności oświadczenia prawnego. Sam odpowiadasz za własne działania.
  • Może być również konieczne uzyskanie innych zgód w celu wykorzystania obiektu. Na przykład prawa związane z ochroną wizerunku i danych osobowych, prywatnością lub prawa osobiste mogą ograniczać możliwości wykorzystania obiektu.

ZASTRZEŻENIE. Celem tego oświadczenia jest pomóc odbiorcom w zrozumieniu, jak wykorzystywany może być dany obiekt. W sytuacji, w której istnieje (niestandardowa) licencja lub inna umowa, która reguluje zasady wykorzystania obiektu, niniejsze oświadczenie jedynie podsumowuje skutki prawne części zapisów tej umowy. To oświadczenie to nie jest licencja i nie powinno być wykorzystywane do licencjonowania utworów. W celu licencjonowania własnych utworów można skorzystać z licencji dostępnych na https://creativecommons.org/

URI dla tego oświadczenia:
http://rightsstatements.org/vocab/InC-RUU/1.0/