Objęty pełną ochroną prawnoautorską - Utwór osierocony UE

Ten obiekt został zidentyfikowany jako utwór osierocony w kraju pierwszej publikacji, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. Dla tego obiektu albo (a) nie jest znany ani jeden uprawniony z tytułu praw autorskich lub też (b) co najmniej jeden uprawniony jest znany, jednak nie udało się go odnaleźć, mimo przeprowadzenia starannych poszukiwań. Efekty przeprowadzonych starannych poszukiwań są dostępne w bazie danych utworów osieroconych UE. Można wykorzystywać ten obiekt w dowolny sposób dozwolony przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mają zastosowanie w kontekście planowanego wykorzystania.

Uwagi

  • Dodatkowe informacje o statusie prawnoautorskim obiektu mogą być dostępne na stronie internetowej organizacji, która ten obiekt udostępniła.
  • Jeżeli posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do poznania lub odnalezienia uprawnionego z tytułu praw autorskich, prosimy o poinformowanie o tym fakcie organizacji, która udostępniła dany obiekt.
  • Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, organizacja która udostępniła dany obiekt nie daje w związku z nim żadnych gwarancji i nie może zagwarantować poprawności oświadczenia prawnego. Sam odpowiadasz za własne działania.
  • Może być konieczne uzyskanie innych zgód w celu wykorzystania obiektu. Na przykład prawa związane z ochroną wizerunku i danych osobowych, prywatnością lub prawa osobiste mogą ograniczać możliwości wykorzystania obiektu.

ZASTRZEŻENIE. Celem tego oświadczenia jest pomóc odbiorcom w zrozumieniu, jak wykorzystywany może być dany obiekt. W sytuacji, w której istnieje (niestandardowa) licencja lub inna umowa, która reguluje zasady wykorzystania obiektu, niniejsze oświadczenie jedynie podsumowuje skutki prawne części zapisów tej umowy. To oświadczenie to nie jest licencja i nie powinno być wykorzystywane do licencjonowania utworów. W celu licencjonowania własnych utworów można skorzystać z licencji dostępnych na https://creativecommons.org/

URI dla tego oświadczenia:
http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/