Auteursrechtelijk beschermd - EU Verweesd Werk

Dit Item is geïdentificeerd als een Verweesd Werk in het land van eerste publicatie en in overeenstemming met de Richtlijn 2012/28 /EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende bepaald toegestaan gebruik van Verweesde Werken. Voor dit item is ofwel (a) geen rechthebbende(n) geïdentificeerd, of (b) een of meer rechthebbende(n) geïdentificeerd, maar ondanks een zorgvuldig onderzoek naar de rechthebbende(n) geen enkele gelokaliseerd. De resultaten van het zorgvuldig zoeken zijn beschikbaar in de Europese Databank van Verweesde Werken. Je bent vrij om dit Item te gebruiken op elke manier die is toegestaan door de wetgeving betreffende het auteursrecht en de aanverwante rechten die van toepassing is op je gebruik.

Mededelingen

  • Als je informatie hebt die kan bijdragen aan het identificeren of lokaliseren van de rechthebbende(n), neem dan alsjeblieft contact op met de organisatie die het Item beschikbaar heeft gesteld.
  • Je kan aanvullende informatie over de auteursrechtelijke status van het Item vinden op de website van de organisatie die het Item beschikbaar heeft gesteld.
  • Mogelijk moet je andere vormen van toestemming verkrijgen voor het beoogde gebruik. Andere rechten, zoals het recht van mededeling aan het publiek, de bescherming van de privacy of de morele rechten, kunnen bijvoorbeeld de manier waarop je het materiaal kan gebruiken beperken.
  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft de organisatie die dit Item beschikbaar heeft gesteld geen garanties over het Item en kan ze de juistheid van deze Rechtenverklaring niet verzekeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gebruik van dit Item.

DISCLAIMER Het doel van deze verklaring is om het publiek te helpen begrijpen hoe dit Item gebruikt kan worden. Wanneer er een (niet-standaard) licentie of contract is die het hergebruik van het bijbehorende Item regelt, geeft deze verklaring alleen een samenvatting van de effecten van sommige voorwaarden. Deze verklaring is geen Licentie en dient niet gebruikt te worden om je Werk te licentiëren. Gebruik een licentie aangeboden op https://creativecommons.org/ om je werk te licentiëren.

URI voor deze verklaring:
http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/