Zaštićeno autorskim pravom – EU djelo siroče

Ovaj je objekt identificiran kao djelo siroče u zemlji prve objave i u skladu s Direktivom 2012/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o određenim dozvoljenim korištenjima djela siročadi. Za ovaj objekt ili (a) nijedan nositelj prava nije identificiran ili (b) jedan ili više nositelja prava su identificirani, ali nijedan nije pronađen iako je provedena pažljiva potraga za nositeljem prava. Rezultati pažljive potrage dostupni su u Bazi podataka djela siročadi (EU Orphan Works Database). Ovaj objekt možete slobodno koristiti na način dopušten zakonodavstvom u području autorskog i srodnih prava koje se primjenjuje na vaše korištenje.

Obavijesti

  • Ako su vam poznate informacije koje mogu pridonijeti identificiranju ili pronalasku nositelja prava, molimo obavijestite ustanovu koja je objekt učinila dostupnim.
  • Dodatne informacije o statusu autorskog prava objekta možete pronaći na mrežnoj stranici ustanove koja je objekt učinila dostupnim.
  • Možda ćete morati dobiti druga odobrenja za namjeravano korištenje. Na primjer, druga prava kao što su pravo na publicitet, pravo na zaštitu privatnosti ili moralna prava mogu ograničiti način na koji možete koristiti materijal.
  • Osim ako nije izričito drugačije navedeno, ustanova koja je ovaj objekt učinila dostupnim ne daje ovlaštenja za objekt i ne može jamčiti za točnost ove izjave o pravima. Vi ste odgovorni za vlastito korištenje.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svrha je ove izjave pomoći javnosti da razumije kako se ovaj objekt može koristiti. Kada postoji (nestandardizirana) licencija ili ugovor koji regulira ponovno korištenje povezanog objekta, ova izjava samo sažima učinke nekih njezinih uvjeta. Ovo nije licencija i ne smije se koristiti za licenciranje vašeg djela. Za licenciranje vlastitog djela upotrijebite licenciju ponuđenu na https://creativecommons.org/

URI za ovu izjavu:
http://rightsstatements.org/vocab/InC-OW-EU/1.0/