Objęty pełną ochroną prawnoautorską - Dozwolone wykorzystanie edukacyjne

Ten obiekt jest chroniony prawem autorskim lub prawami pokrewnymi. Można wykorzystywać ten obiekt w dowolny sposób dozwolony przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mają zastosowanie w kontekście planowanego wykorzystania. Ponadto, można go wykorzystać, jeżeli przepisy lub zgoda uprawnionego przewidują, że wykorzystanie w celach edukacyjnych nie wymaga pozwolenia ze strony uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. Dla innych sposobów wykorzystania obiektu niezbędne jest uzyskanie pozwolenia od uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych.

Uwagi

  • Dodatkowe informacje o statusie prawnoautorskim obiektu mogą być dostępne na stronie internetowej organizacji, która ten obiekt udostępniła.
  • Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, organizacja która udostępniła dany obiekt nie daje w związku z nim żadnych gwarancji i nie może zagwarantować poprawności oświadczenia prawnego. Sam odpowiadasz za własne działania.
  • Może być również konieczne uzyskanie innych zgód w celu wykorzystania obiektu. Na przykład prawa związane z ochroną wizerunku i danych osobowych, prywatnością lub prawa osobiste mogą ograniczać możliwości wykorzystania obiektu.

ZASTRZEŻENIE. Celem tego oświadczenia jest pomóc odbiorcom w zrozumieniu, jak wykorzystywany może być dany obiekt. W sytuacji, w której istnieje (niestandardowa) licencja lub inna umowa, która reguluje zasady wykorzystania obiektu, niniejsze oświadczenie jedynie podsumowuje skutki prawne części zapisów tej umowy. To oświadczenie to nie jest licencja i nie powinno być wykorzystywane do licencjonowania utworów. W celu licencjonowania własnych utworów można skorzystać z licencji dostępnych na https://creativecommons.org/

URI dla tego oświadczenia:
http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/